Terug

Vul de kommagetallen aan tm 10.000 (3 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 10.000 (3 decimalen achter de komma)

 
10.000
3.112,285
6.887,715
5.682,058 4.317,942
2.143,962 7.856,038