Rekenen

Splitsen: vul de kommagetallen aan t/m 1.000 (2 decimalen)

Hele getallen kun je splitsen in kommagetallen. Zo kun je het getal 1.000 splitsen in getallen met 2 decimalen.

 

Voorbeeld
1.000
907,36 92,64
   ?      879,22
658,12 341,88
266,56 766,44
85,54 914,46  


Het kan handig zijn om betekenis te geven aan de som. Bij kommagetallen kun je denken aan geldbedragen.

 

Voorbeeld

"Je hebt € 1.000,00. Een nieuwe laptop kost € 879,22. Hoeveel geld houd je over?"


Om dit uit te rekenen kun je aanvullen tot 1.000. Hoeveel geld moet je bij € 879,22 doen om € 1.000,00 te krijgen? Dit kun je met tussenstappen doen: tel eerst de honderdtallen erbij, dan de tientallen, dan de eenheden, dan de tienden en honderdsten. 

879,22 + 100,00 = 979,22 + 20,00 = 999,22 + 0,78 = 1.000,00

879,22 + 120,78 = 1.000,00

Je kunt van een dergelijke splitsing ook een aftreksom maken.

1.000,00 - 879,22 = 120,78