Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

 
1.000
866,43 133,57
505,02
494,98
826,03
173,97