Rekenen

Een breuk vermenigvuldigen met een heel getal (middenbouw)

Een breuk kun je vermenigvuldigen met een heel getal.
 

Voorbeeldsom

Breuk vermenigvuldigen met heel getal


Het teken voor vermenigvuldiging (x) betekent hier: "deel van".

  • 1 deel van 3.
  • drie keer een halve.
     
Uitkomst met afbeeldingen

 

Een breuk keer een heel getal
"Als je drie halve taarten hebt, dan heb je in totaal één hele taart en nog een halve."


Hieronder volgt een voorbeeld van een wat moeilijkere som.

In het stappenplan wordt uitgelegd hoe je een dergelijke som kunt oplossen.
 

Voorbeeldsom

  • 23  deel van 60.
  • 60 gedeeld door  23.

 

 
Stappenplan een breuk vermenigvuldigen met een heel getal
1
Reken 1 deel van het totaal uit
 

Reken eerst uit wat 1 deel van het totaal is.

In dit geval reken je uit wat  13  deel is van 60. 
 

breuk als deel van geheel

Dit kun je doen door 60 te delen door 3.

2
Vermenigvuldig dit met het gevraagde deel
 

Als je weet wat 1 deel van het totaal is, dan kun je dit vermenigvuldigen met het gevraagde deel.

In dit geval moet je weten wat  23  deel van 60 is, dus vermenigvuldig je de uitkomst van stap 1 met 2.
 

breuk deel van geheel

3
Reken de som uit
 

Reken de som uit.

breuk keer heel getal