Rekenen

Een millennium

Een millennium is een periode van 1.000 jaar. 
 

Voorbeeld

                        Jaartallen, middenbouw, rekenen oefenen, oud en nieuw         rekenen oefenen, jaartallen, oud en nieuw
Het is vandaag 31 december 1999. Dat betekent dat het Oudjaarsdag is. Dat is de favoriete dag van Dylan, want dan mag hij vuurwerk afsteken. Maar dit jaar is 'oud en nieuw' extra bijzonder. We vieren de millenniumwisseling. Een periode van 1000 jaar is voorbij. Het is bijna 12 uur 's nachts..."5, 4, 3, 2, 1, 0! Gelukkig nieuwjaar!" Het nieuwe jaar is begonnen. Het is nu 1 januari 2000. 


In het voorbeeld heb je gelezen dat Dylan de millenniumwisseling viert. Een millenniumwisseling is heel bijzonder, omdat dit niet zo vaak voorkomt. Een periode van 1.000 jaar is voorbij gegaan. Wij leven nu in het derde millennium. 
 

Indeling millennium
  • Het eerste millennium loopt van het jaar 1 tot en met het jaar 1000.
  • Het tweede millennium loopt van het jaar 1001 tot en met het jaar 2000.
  • Het derde millennium loopt van het jaar 2001 tot en met het jaar 3000.


Een beetje verwarrend...
Een nieuw millennium begint bij een jaartal dat eindigt op 001 en eindigt op een jaartal dat eindigt op 000 (bijvoorbeeld 1001 tot en met 2000). In het voorbeeld heb je gezien dat Dylan bij het begin van het jaar 2000 de millenniumwisseling viert. Dit is een bijzonder moment, maar dat is niet meteen de start van het nieuwe millennium. Het jaar 2000 is juist het laatste jaar van het tweede millennium. Pas als dat jaar voorbij is begint de nieuwe periode van 1.000 jaar,het derde millennium. 
 

Een millennium
  • Een millennium is een periode van 1.000 jaar. 
  • Een nieuw millennium begint bij een jaartal dat eindigt op 001. Een millennium eindigt bij een jaartal dat eindigt op 000 (bijvoorbeeld 1001 tot en met 2000).