Rekenen

Maateenheden

Om de lengte te meten maken we gebruik van verschillende maateenheden.
 

Lengte meten
 

Hieronder volgt een overzicht van de verschillende maateenheden met hun afkortingen. Ook staat aangegeven wat ongeveer zo lang is als een bepaalde maateenheid. Dit kan helpen om te schatten hoe groot die maateenheid ongeveer is.
 

Maateenheden lengte
  • Millimeter - mm - De dikte van een cd.
  • Centimeter - cm - De opening van een usb-aansluiting.
  • Decimeter - dm - Een plakstift.
  • Meter - m - Een schooltafeltje.
  • Decameter - dam - De breedte van een klaslokaal.
  • Hectometer - hm - Om de 100 meter staat een hectometerpaaltje.
  • Kilometer - km - De lengte van de straat kan een kilometer zijn.


Zoals je in het overzicht kunt lezen, geven een aantal maateenheden al aan hoe lang ze ongeveer zijn. Een decimeter is een tiende deel van een meter, een hectometer is gelijk aan honderd meter etc. Voor het omrekenen van de verschillende maten kun je gebruik maken van het metriek stelsel voor lengtematen.