Rekenen

Wat is het kleinste getal?

Jonge kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het kleinste getal is.

 

Voorbeeldsom

Wat is het kleinste getal?

33 - 27 - 49  


Om te bepalen welk getal het kleinst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe eerder ze in de rij staan, hoe "kleiner" ze zijn. In de getallenrij tot en met 50 zie je dat het getal 27 eerder in de rij staat, dan de getallen 33 en 49. Het kleinste getal is dus 27.getallen op de getallenrijgetallenrij tot en met 20, rekenen oefenenrekenen oefenen, getallenrij tot en met 30rekenen oefenen, getallenrij tot en met 40getallenrij tot en met 50, rekenen oefenen

Je hoeft bij deze getallen in eerste instantie alleen maar te kijken naar de tientallen. Stel dat meer getallen hetzelfde tiental hebben, dan kijk je naar de eenheden die erachter staan. Bijvoorbeeld bij 27 en 29. Beide hebben ze hetzelfde tiental (20), maar de eenheid 7 komt eerder in de getallenrij dan 9, dus is het getal 27 kleiner dan 29.

 

Het kleinste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het kleinste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe eerder de getallen in de getallenrij staan, hoe kleiner ze zijn.

 


Online oefenen met dit onderwerp