Rekenen

Wat is het grootste getal?

Jonge kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het grootste getal is.

 

Voorbeeldsom

Wat is het grootste getal?

35 - 39 - 49 


Om te bepalen welk getal het grootst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe verder ze in de rij staan, hoe "groter" ze zijn. In de getallenrij tot en met 50 zie je dat het getal 49 verder in de rij staat, dan de getallen 39 en 35. Het grootste getal is dus 49.getallen op de getallenrijgetallenrij tot en met 20, wat is het grootste getalrekenen oefenen, getallenrij tot en met 30rekenen oefenen, getallenrij tot en met 40rekenen oefenen, getallenrij tot en met 50

Je hoeft bij deze getallen in eerste instantie alleen maar te kijken naar de tientallen. Stel dat meer getallen hetzelfde tiental hebben, dan kijk je naar de eenheden die erachter staan. Bijvoorbeeld bij 27 en 29. Beide hebben ze hetzelfde tiental (20), maar de eenheid 7 komt eerder in de getallenrij dan 9, dus is het getal 29 groter dan 27.
 

Het grootste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het grootste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe groter ze zijn.