Rekenen

Zet de getallen van hoog naar laag

Jonge kinderen leren om getallen in de goede volgorde te zetten, bijvoorbeeld van hoog naar laag. Kennis van de getallenrij is hierbij vereist, anders kun je niet bepalen wat de goede volgorde van de getallen is.
 

Voorbeeldsom

Zet de getallen in de goede volgorde, van hoog naar laag.

15 - 20 - 14 - 19 - 12


In het stappenplan hieronder wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk getallen in de goede volgorde van hoog naar laag kunt zetten. Je kunt de getallenrij gebruiken om te bepalen welk getal het hoogst is.


getallen op de getallenrij, tot en met 10, rekenen oefenengetallenrij tot en met 20, rekenen oefenen, onderbouw

 

 
Stappenplan
1
Bepaal het hoogste getal
 

15 - 20 - 14 - 19 - 12


Bepaal als eerste het hoogste getal. Met het hoogste getal bedoelen we het getal dat het meest waard is, het grootst is en het "hoogst" in de getallenrij staat. In dit geval is dat het getal 20.

2
Welk getal is dan het hoogst?
 

15 - 20 - 14 - 19 - 12


Bepaal daarna het getal dat dan het hoogst is. In dit geval is dat het getal 19. Daarna bepaal je welk getal daarna het hoogst is. Na het getal 19 is dat het getal 15. Na het getal 15 is het getal 14 het hoogst. Het getal 12 blijft dan nog over. Die is het laagst.

3
De uitkomst
 

Als je op deze manier de getallen in de goede volgorde hebt gezet, dan heb je de getallen in de volgorde van hoog naar laag:

20 - 19 - 15 - 14 - 12

 

Van hoog naar laag
  • Om getallen in de goede volgorde te kunnen zetten, bijvoorbeeld van hoog naar laag, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe hoger ze zijn.
  • Bepaal eerst het hoogste getal. Bekijk dan elke keer welk getal daarna het hoogst is. Net zolang tot je de getallen in de goede volgorde hebt.