Rekenen

Wat is het grootste getal?

Jonge kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het grootste getal is.
 

Voorbeeldsom

Wat is het grootste getal?

17 - 14 


Om te bepalen welk getal het grootst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe verder ze in de rij staan, hoe "groter" ze zijn. In de getallenrij tot en met 20 zie je dat het getal 17 verder in de rij staat, dan het getal 14. 17 is dus het grootste getal.getallen op de getallenrijgetallenrij tot en met 20, wat is het grootste getal


Dit hoor je ook als je de getallenrij opzegt: 'Elf, twaalf, dertien, veertien, vijftien, zestien, zeventien, achttien, negentien, twintig'. 
 

Het grootste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het grootste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe groter ze zijn.


Tip! Kun je de getallen in de getallenrij nog niet in de goede volgorde opzeggen? Kijk dan nog eens naar de artikelen van de getallenrijen en leer ze uit je hoofd.