Rekenen

Wat is het grootste getal?

Kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het grootste getal is.

 

Voorbeeldsom

Wat is het grootste getal?

4.932 - 8.211 


Om te bepalen welk getal het grootst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe verder ze in de rij staan, hoe "groter" ze zijn. In de getallenrij tot en met 10.000 zie je dat het duizental 8.000 verder in de rij staat dan het duizental 4.000. Het getal 8.211 is dus het grootste getal.getallenrij tot en met 10000, rekenen oefenen


Zoals je hierboven leest hoef je bij grote getallen in eerste instantie alleen te kijken naar het duizendtal. Stel dat er meerdere getallen met hetzelfde duizendtal staan, dan kun je kijken naar de honderdtallen. Bijvoorbeeld bij de getallen 5.467 en 5.367. Ze hebben beide hetzelfde duizendtal, maar 400 komt eerder in de getallenrij dan 300, dus is het getal 5.467 groter dan 5.367.
 

Het grootste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het grootste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe groter ze zijn.