Rekenen

Zet de getallen van hoog naar laag

Kinderen leren om getallen in de goede volgorde te zetten, bijvoorbeeld van hoog naar laag. Kennis van de getallenrij is hierbij vereist, anders kun je niet bepalen wat de goede volgorde van de getallen is.
 

Voorbeeld

Zet de getallen in de goede volgorde, van hoog naar laag.

1 - 46 - 72 - 70 - 14


In het stappenplan hieronder wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk getallen in de goede volgorde van hoog naar laag kunt zetten. Je kunt de getallenrij gebruiken om te bepalen welk getal het hoogst is.


rekenen oefenen, getallenrij tot en met 60getallenrij tot en met 70, rekenen oefenenrekenen oefenen, getallenrij tot en met 80rekenen oefenen, getallenrij tot en met 90rekenen oefenen, getallenrij tot en met 100
 

 
Stappenplan
1
Bepaal het hoogste getal
 


1 - 46 - 72 - 70 - 14

Bepaal als eerste het hoogste getal. Met het hoogste getal bedoelen we het getal dat het meest waard is, het grootst is en het "hoogst" in de getallenrij staat. In dit geval is dat het getal 72.

2
Welk getal is dan het hoogst?
 


1 - 46 - 72 - 70 - 14


Bepaal daarna het getal dat dan het hoogst is. In dit geval is dat het getal 70. Daarna bepaal je welk getal daarna het hoogst is. Na het getal 70 is dat het getal 46. Na het getal 46 is het getal 14 het hoogst. Het getal 1 blijft dan nog over. Die is het laagst.

3
De uitkomst
 

Als je op deze manier de getallen in de goede volgorde hebt gezet, dan heb je de getallen in de volgorde van hoog naar laag:

72 - 70 - 46 - 14 - 1

 

Van hoog naar laag
  • Om getallen in de goede volgorde te kunnen zetten, bijvoorbeeld van hoog naar laag, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe hoger ze zijn. 
  • Bepaal eerst het hoogste getal. Bekijk dan elke keer welk getal daarna het hoogst is. Net zolang tot je de getallen in de goede volgorde hebt.

 


Online oefenen met dit onderwerp