Rekenen

Wat is het grootste getal?

Kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het grootste getal is.
 

Voorbeeldsom

Wat is het grootste getal?

57 - 96 - 97 


Om te bepalen welk getal het grootst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe verder ze in de rij staan, hoe "groter" ze zijn. In de getallenrij tot en met 100 zie je dat het getal 97 verder in de rij staat, dan de getallen 96 en 57. Het grootste getal is dus 97.getallenrij tot en met 10, rekenen oefenenrekenen oefenen, getallenrij tot en met 20getallenrij tot en met 30, rekenen oefenenrekenen oefenen, getallenrij tot en met 40getallenrij tot en met 50, rekenen oefenengetallenrij tot en met 60, rekenen oefenengetallenrij tot en met 70, rekenen oefenenrekenen oefenen, getallenrij tot en met 80rekenen oefenen, getallenrij tot en met 90getallenrij tot en met 100, rekenen oefenen


Je hoeft bij deze getallen in eerste instantie alleen maar te kijken naar de tientallen. Stel dat meer getallen hetzelfde tiental hebben, dan kijk je naar de eenheden die erachter staan. Bijvoorbeeld bij 27 en 29. Beide hebben ze hetzelfde tiental (20), maar de eenheid 9 komt later in de getallenrij dan 7, dus is het getal 29 groter dan 27.
 

Het grootste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het grootste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe groter ze zijn.

 


Online oefenen met dit onderwerp