Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 20

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dat zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters. Dit kom je bijvoorbeeld tegen in teksten. Het is belangrijk dat je getallen op beide manieren kunt schrijven. 
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

zeventien
 


Het woord 'zeventien' schrijf je als het getal 17.  Hieronder zie je alle getallen tot en met 20 in woorden en als getal geschreven.
 

Getallen tot en met 20

één

1 elf 11
twee 2 twaalf 12
drie 3 dertien 13
vier 4 veertien 14
vijf 5 vijftien 15
zes 6 zestien 16
zeven 7 zeventien 17
acht 8 achttien 18
negen 9 negentien 19
tien 10 twintig 20