Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 15

Je kunt getallen op verschillende manieren tegenkomen. Soms is een getal echt als een getal geschreven, dus in cijfers. Dit zie je vaak in je rekenboek. Het kan ook voorkomen dat getallen als woorden worden geschreven, dus in letters. Dit kom je bijvoorbeeld tegen in teksten. Het is belangrijk dat je getallen op beide manieren kunt schrijven. 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

veertien
 


Het woord 'veertien' schrijf je als het getal 14. Hieronder zie je alle getallen tot en met 15 in woorden en als getal geschreven.
 

Getallen tot en met 15
één 1
twee 2
drie 3
vier 4
vijf 5
zes 6
zeven 7
acht 8
negen 9
tien 10
elf 11
twaalf 12
dertien 13
veertien 14
vijftien 15

 


Online oefenen met dit onderwerp