Rekenen

Veelvouden berekenen

Een veelvoud is een getal dat steeds een aantal keer groter is. Hetzelfde getal wordt steeds vermenigvuldigd met een ander getal. Je zou ook kunnen zeggen dat een veelvoud een getal is dat een aantal keren datzelfde getal is. 
 

Voorbeeld 

Veelvouden van 4 zijn:

veelvouden van, wat is een veelvoud

Met andere woorden: Er komen er steeds 4 bij.

 

 • 4 is een veelvoud van 4, want 1 x 4 = 4 en 4 is deelbaar door 4 (4 : 4 = 1).
 • 8 is een veelvoud van 4, want 2 x 4 = 8 en 8 is deelbaar door 4 (8 : 4 = 2).
 • 12 is een veelvoud van 4, want 3 x 4 = 12 en 12 is deelbaar door 4 (12 : 4 = 3).

 

Een moeilijker voorbeeld

Veelvouden van 12 zijn:

Veelvouden berekenen, veelvoud van 12

Met andere woorden: Er komen er steeds 12 bij.

 

 • 12 is een veelvoud van 12, want 1 x 12 = 12 en 12 is deelbaar door 12 (12 : 12 = 1).
 • 24 is een veelvoud van 12, want 2 x 12 = 24 en 24 is deelbaar door 12 (24 : 12 = 2). 
 • 36 is een veelvoud van 12, want 3 x 12 = 36 en 36 is deelbaar door 12 (36 : 12 = 3).

Je kunt een veelvoud van een getal berekenen, door hetzelfde getal er steeds bij op te tellen. Dit kun je met elk willekeurig getal doen. Op deze manier kun je  dus van alle getallen de veelvouden berekenen. Je kunt ook bepalen of een getal een veelvoud is van een getal door te kijken of het getal deelbaar is door dat getal of door te kijken of het getal voorkomt in de tafels van vermenigvuldiging van dat getal.
 

Voorbeeld

Is het getal 15 een veelvoud van 3?

veelvouden berekenen

Kijk of het getal 15 deelbaar is door 3, of dat het getal 15 voorkomt in de tafel van vermenigvuldiging.
 

 • 3 x 5 = 15
 • 15 : 3 = 5


Het getal 15 is dus wel een veelvoud van 3.

 

Veelvouden berekenen
 • Een veelvoud van een getal is datzelde getal steeds vermenigvuldigd met een ander getal. Het getal wordt dus steeds een aantal keren groter. 
 • Om te bepalen of een getal een veelvoud is van het getal, moet je kijken of het getal deelbaar is door dat getal of dat het getal voorkomt in de tafel van vermenigvuldiging van dat getal. 
 • Om het volgende getal in een rij van veelvouden te kunnen bepalen, tel je het getal waar het om gaat bij het vorige getal op. 
 • Let op: Het getal 0 is ook een veelvoud.