Terug

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken

Gelijknamige breuken groter dan 1 van elkaar aftrekken

 
 
7 5 - 6 4 =
10 10
7 5 - 6 4 = 1 1
10 10 10