Terug

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

Maak een zo klein of groot mogelijk getal

 
 
Maak een zo klein mogelijk getal:

7   -   6   -   4   -   5

4.567