Terug

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

 
140 : 20 =
140 : 20 = 7