Terug

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

 
700 : 70 =
700 : 70 = 10