Terug

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

 
150 : 50 =
150 : 50 = 3