Terug

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

 
1.000 : 100 =
1.000 : 100 = 10