Terug

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

Delen met 2 getallen die eindigen op 0

 
640 : 80 =
640 : 80 = 8