Rekenen

Kommagetallen vermenigvuldigen met een heel getal

Kommagetallen kun je met hele getallen vermenigvuldigen. Vaak kun je de som met handig rekenen oplossen. Als dit lastig is, dan kun je gaan cijferen.
 

Voorbeeld

0,25  x  16  =


Het is belangrijk dat je bij een dergelijke som eerst een schatting maakt. Zo kun je achteraf controleren of je antwoord klopt.
 

Schatting

"De helft (0,5) van 16 is 8. 

Het antwoord moet minder zijn dan 8,

want 0,25 is minder dan 0,5."


Je kunt de som oplossen door handig te rekenen en te vergroten en te verkleinen. Zo kun je 0,25 vermenigvuldigen met 4 om een heel getal te krijgen.
 

0,25 x 4 = 1

 

Je hebt 0,25 vergroot met 4, dus moet je 16 verkleinen met 4.
 

 

16 : 4 = 4

 

De uitkomst van de som is:
 

 

1 x 4 = 4

 

Controleer je antwoord door te kijken naar je schatting.

 

Het antwoord moet minder zijn dan 8.

0,25 is de helft van 0,5.

4 is de helft van 8. Je antwoord klopt.
 

Kommagetal x heel getal
  • Maak eerst een schatting van de uitkomst.
  • Los de som op met handig rekenen of door te  cijferen.
  • Kijk naar je schatting en het antwoord en plaats dan de komma terug.


Deze som zou je ook met breuken op kunnen lossen.

Hiervoor moet je weten dat 0,25 gelijk is aan 14

De som wordt dan:
 

14 x 16 = 4