Rekenen

Verhoudingstabel aflezen

Tabellen kom je overal tegen. Bijvoorbeeld in een lesrooster, bij de eindscores van een voetbalwedstrijd, enzovoort. Tabellen worden gebruikt om informatie overzichtelijk en duidelijk te laten zien. Je kunt hier verschillende soorten tabellen voor gebruiken. Als je bijvoorbeeld een moeilijk rekenprobleem over verhoudingen moet oplossen, dan kun je een verhoudingstabel gebruiken. 
 

Voorbeeld

 Verhoudingstabel


           rekenen met een verhoudingstabel

Wat is de echte hoogte van de vrachtwagen?


Een verhoudingstabel is een hulpmiddel om te rekenen met verhoudingen. Een verhouding laat zien hoeveel keer iets groter of kleiner is ten opzichte van iets anders. De regel die geldt bij een verhoudingstabel is: de bewerking die je aan de bovenkant doet, moet je ook aan de onderkant doen. In het stappenplan hieronder lees je hoe je een verhoudingstabel kunt aflezen en hoe je het inzet bij een rekenprobleem.

 

 
Stappenplan
1
Welke informatie weet je al?
 

Kijk altijd eerst naar de informatie die je al hebt. Je ziet dat deze verhoudingstabel de hoogte van een aantal objecten laat zien. Het gaat om de hoogte op de tekening en de hoogte in het echt. Deze twee gegevens staan met elkaar in verhouding. Je ziet bijvoorbeeld in de tabel dat het huis 3 centimeter is op de tekening, wat in het echt 6 meter is. Om de hoogte in het echt te weten, kun je de hoogte op de tekening dus vermenigvuldigen met 2.

rekenen met verhoudingen

2
Wat is de verhouding?
 

In het voorbeeld wordt er gevraagd wat de echte hoogte is van de vrachtwagen. Je weet de verhoudingen van het schoolgebouw. Gebruik deze gegevens om de hoogte van de vrachtwagen te berekenen. Je weet dat het huis op de tekening 3 centimeter is en dat de vrachtwagen op de tekening 1,5 centimeter is. De vrachtwagen is dus twee keer zo klein als het huis.

Hoe reken je met een verhoudingstabel?

3
Bepaal de hoogte in het echt
 

Je weet nu dat de vrachtwagen twee keer zo klein is als het huis. Je hebt deze gegevens gedeeld door 2, dus kun je de gegevens in de onderste rij ook delen door 2. Het huis is in het echt 6 meter. De vrachtwagen is twee keer zo klein. Je moet nu 6 delen door 2 om erachter te komen hoe hoog de vrachtwagen in werkelijkheid is.

Verhoudingstabellen, rekenen op de basisschool


 

De verhoudingstabel
  • Tabellen worden gebruikt om informatie overzichtelijk en duidelijk te laten zien.
  • Je kunt veel rekenproblemen oplossen door gebruik te maken van een verhoudingstabel.
  • Als je één van de getallen in de verhouding bijvoorbeeld twee keer zo groot maakt, dan moet je dat bij de andere getallen ook doen. De verhouding moet namelijk gelijk blijven.
  • Bekijk eerst welke informatie je al hebt.
  • Bepaal dan de verhouding.
  • Daarna kun je de andere sommen uitrekenen.