Rekenen

Coördinaten aflezen [2]

Coördinaten zijn twee getallen of letters die de plaats van iets bepalen.
 

Voorbeeld


coordinaten aflezen, kaart lezen, plaats bepalen, verbanden


In welk vak ligt de plaats Barber?


In het stappenplan lees je hoe je de coördinaten kunt bepalen.
 

 
Stappenplan
1
Bepaal de plaats
 

Zoek eerst de plaats Barber op.

2
Wat is de horizontale plaats?
 

Bepaal eerst de horizontale plaats (van links naar rechts). Kijk hiervoor naar de letters die bovenaan de kaart staan. Barber ligt in het vak van de letter B.

3
Wat is de verticale plaats?
 

Bepaal daarna de verticale plaats (van boven naar onderen). Kijk hiervoor naar de cijfers die aan de linkerkant van de kaart staan. Barber ligt in de rij van het cijfer 2.

4
De uitkomst
 

Als je coördinaten opschrijft begin je altijd met de letter of het cijfer van de horizontale lijn. In dit geval moet je dus beginnen met de letter B. Daarna schrijf je het cijfer of de letter op van de verticale lijn. In dit geval schrijf je na de letter B het getal 2 op. 


De plaats Barber ligt dus in het vak B2 op de kaart.

 

Coordinaten aflezen
  • Coördinaten zijn twee getallen of letters die de plaats van iets bepalen.
  • Als je de coördinaten van een plaats op een landkaart wilt weten, moet je eerst de plaats opzoeken. 
  • Bekijk dan in welke kolom de plaats valt, daarvoor moet je kijken naar de horizontale lijn.  
  • Bekijk dan in welke rij de plaats valt, daarvoor moet je kijken naar de verticale lijn. 
  • Als je coördinaten opschrijft begin je altijd met het cijfer of de letter van de horizontale lijn. Daarna schrijf je het cijfer of de letter op van de verticale lijn.