Rekenen oefenen

Getallenreeks afmaken x en :

Een patroon is een reeks van herhaalde getallen. Een getallenreeks is een rij van getallen met een logische volgorde. 

 

Getallenreeks afmaken met 'keer'

                  getallenreeks afmaken
 

 • Met welk getal moeten we 2 vermenigvuldigen om 4 te krijgen? Het antwoord is 2, want 2 x 2 = 4.
 • Met welk getal moeten we 4 vermenigvuldigen om 8 te krijgen? Het antwoord is 2, want 4 x 2 = 8. Het patroon in deze getallenreeks is dus x 2.


               geatllenreeks keer twee

 
Het eerste getal van een getallenreeks noem je het startgetal. Het volgnummer is het getal dat na het startgetal komt. 
 

Getallenreeks afmaken met 'gedeeld door'

                delen in de getallenreeks
 

 • Door welk getal moeten we 256 delen om 64 te krijgen? Het antwoord is 4, want 256 : 4 = 64.
 • Door welk getal moeten we 64 delen om 16 te krijgen? Het antwoord is 4, want 64 : 4 = 16. Het patroon in deze getallenreeks is dus : 4


               getallenreeks afmaken door te delen


Je weet nu hoe je het patroon in een getallenreeks kunt ontdekken. Dit doe je door te kijken naar het verschil tussen de getallen in de reeks. Als je het verschil tussen de getallen weet, kun je de getallenreeks afmaken.

Soms ontdek je het patroon pas later in de getallenreeks. Dit is vaak  het geval bij moeilijkere patronen. Hierbij moet je goed kijken om het patroon in de getallenreeks te ontdekken. 
 

Voorbeeld

                gecombineerde getallenreeksen afmaken
 

 • Welk getal moeten we met 2 vermenigvuldigen om 20 te krijgen? Het antwoord is 10, want 2 x 10 = 20. 
 • Door welk getal moeten we 20 delen om 10 te krijgen? Het antwoord is 2, want 20 : 2 = 10.
 • Welk getal moeten we met 10 vermenigvuldigen om 100 te krijgen? Het antwoord is 10, want 10 x 10 = 100.


Het patroon is dus om en om: x 10, : 2, x 10, : 2, enz. 

                gecombineerde getallenreeks afmaken


Tip! Gebruik kladpapier om de stappen op te schrijven. Als je de stappen opschrijft, kun je even spieken als je het verschil tussen de getallen in de getallenreeks niet meer weet. Dit is handig wanneer je de getallenreeks af gaat maken.  
 

Getallenreeks afmaken
 • Een patroon is een reeks van herhaalde getallen.
 • Een getallenreeks is een rij van getallen met een logische volgorde.
 • Het eerste getal van een getallenreeks noem je het startgetal.
 • Het volgnummer is het getal dat na het startgetal komt. 
 • Om het patroon in een getallenreeks te ontdekken, moet je goed kijken naar het verschil in getallen tussen de getallen in de getallenreeks. 
 • Als je het patroon in de getallenreeks hebt ontdekt, kun je de getallenreeks afmaken.