Rekenen

Binaire stelsel

In Nederland kennen wij de cijfers 0 tot en met 9, het tientallig getallenstelsel.
Met deze cijfers kunnen wij allerlei verschillende getallen maken, zoals 22, 58
of 1.256. 

binair getallenstelsel, tweetallig getallensysteem  bits

Naast deze 'gewone' cijfers, bestaat er ook een binair getallenstelsel. Binair
betekent 'tweedelig'. Dit is een tweetallig getallenstelsel dat alleen maar bestaat
uit de cijfers 0 en 1. Door deze in een bepaalde volgorde te zetten betekenen ze
getallen. Het is een soort code die vooral wordt gebruikt bij computers. 

Een 0 of een noem je een bit. Je kunt getallen maken door bits achter elkaar te
zetten.  Hieronder zie je de getallen tot en met 10 in bits:

Binair getallenstelsel
1 = 00000001
2 = 00000010
3 = 00000011
4 = 00000100
5 = 00000101
6 = 00000110 
7 = 00000111
8 = 00001000
9 = 00001001
10 = 00001010


In computers gebruiken ze vaak 8 bits achter elkaar. Dit betekent dan 1 getal,

zoals je hierboven ziet. Zo'n reeks van 8 bits noemen we ook wel een byte

 

Binaire getallenstelsel
  • Het binaire getallenstelsel bestaat maar uit twee cijfers, namelijk 1 en 0.
  • Een 1 of een 0 wordt ook wel een bit genoemd.
  • Een reeks van acht 1-en en 0-en wordt een byte genoemd.
  • Een halve pagina met tekst op een computer is hetzelfde als 1 KB (KiloByte), 1.000 bytes
  • Eén minuut van een mp3-liedje op een computer is hetzelfde als 1 MB (MegaByte), 1.000.000 bytes.