Rekenen

Wat is het grootste getal?

Kinderen leren om hoeveelheden te benoemen. Ze leren bijvoorbeeld om te bepalen wat het grootste getal is. Kinderen leren om hoeveelheden te benoemen
 

Voorbeeldsom

Wat is het grootste getal?

422.932 - 870.211 


Om te bepalen welk getal het grootst is, moet je weten waar deze getallen in de getallenrij staan. Hoe verder ze in de rij staan, hoe "groter" ze zijn. In de getallenrij tot en met 1.000.000 zie je dat het honderdduizendtal 800.000 verder in de rij staat dan het honderdduizendtal 400.000. Het getal 870.211 is dus het grootste getal.getallenrij tot en met 1000000, rekenen oefenen


Je hoeft bij deze getallen in eerste instantie alleen maar te kijken naar de honderdduizendtallen. Stel dat meer getallen hetzelfde honderdduizendtal hebben, dan kijk je naar de tienduizendtallen die daarachter staan of de duizendtallen die daar weer achter komen. Bijvoorbeeld bij 653.000 en 651.000. Beide hebben ze hetzelfde honderdduizendtal en tienduizendtal, maar 3.000 komt later in de getallenrij dan 1.000, dus is het getal 653.000 groter dan 651.000. 
 

Het grootste getal
  • Bij het benoemen van de hoeveelheid, bijvoorbeeld bij het benoemen van het grootste getal, is kennis van de getallenrij vereist.
  • Hoe verder de getallen in de getallenrij staan, hoe groter ze zijn.

 


Online oefenen met dit onderwerp