Rekenen

Schrijf het woord als getal: tot 1.000

Getallen kun je schrijven in woorden (met letters) en in getallen (met cijfers).  
 

Voorbeeld

Schrijf het woord als getal.

achthonderdelf
 


Het woord 'achthonderdelf' schrijf je als het getal 811. Als je alle getallen tot en met 100 kunt schrijven, dan ken je ook alle getallen tot en met 600. De eenheden en de tientallen blijven steeds hetzelfde. Alleen het honderdtal verandert. Dat kun je hieronder zien. 
 

Voorbeeld
rekenen oefenen, schrijf het woord als getal tot en met 300  
'twaalf'   12
'honderdtwaalf' 112 
'tweehonderdtwaalf' 212
'driehonderdtwaalf' 312
'vierhonderdtwaalf' 412
'vijfhonderdtwaalf' 512
enzovoort. ...

 

Als je getallen tot en met 1.000 wilt opschrijven dan kom je de onderstaande honderdtallen tegen. Oefen deze goed, want dan kun je alle getallen tot en met 1.000 in woorden en in cijfers schrijven.

 

Honderdtallen tot en met 1.000

honderd

tweehonderd

driehonderd

vierhonderd

vijfhonderd

zeshonderd
zevenhonder
achthonderd
negenhonderd

100

200

300

400

500

600
700
800
900


Tip! Weet je nog niet hoe je getallen tot en met 100 in woorden en in cijfers moet omzetten? Kijk dan nog eens naar het uitlegartikel.

 


Online oefenen met dit onderwerp