Rekenen

Voorrangsregel bij bewerkingen

Moet je een som uitrekenen waar verschillende rekentekens in worden gebruikt? Houd dan rekening met de voorrangsregel. Dit houdt in dat je de som niet zomaar in volgorde van links naar rechts moet uitrekenen. Sommige bewerkingen moet je namelijk eerder uitrekenen en hebben dus voorrang.
 

Voorrangsregels
  • Optellen en aftrekken: van links naar rechts.
  • Vermenigvuldigen en delen: van links naar rechts.
  • Vermenigvuldigen en delen gaan altijd voor optellen en aftrekken.
  • Staat er een gedeelte van de som tussen haakjes? Reken dit als eerste uit!

 

Voorbeeld

voorrangsregel, voorrang, bewerking, rekentekens, tekens, volgorde, plus, min, vermenigvuldig, gedeeld door, haakjes

  15 + 45 : ( 12 - 3 ) =

 

 
Stappenplan
1
Reken de som tussen haakjes uit
 

Reken eerst het gedeelte van de som dat tussen haakjes staat uit.

( 12 - 3 ) = 9

De som is nu:


15 + 45 : 9 = 

2
Reken de deelsom uit
 

Vermenigvuldigen en delen gaat voor optellen en aftrekken. Reken nu dus eerst de deelsom uit.


45 : 9 = 5
 

De som is nu:


15 + 5 = 

3
Reken de plussom uit
 

Er blijft uiteindelijk een plussom over.

15 + 5 = 20

4
Uitkomst
 

15 + 45 : ( 12 - 3 ) = 20