Rekenen oefenen

Cijferen

Geschikt voor groep:
Cijferend rekenen is een belangrijke methode om erbij- en erafsommen handig uit te rekenen. Cijferend optellen en aftrekken is met name handig voor sommen met grote getallen. Bij het cijferend rekenen worden de getallen van de som onder elkaar gezet.