Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen (met overschrijding)

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.

 


20,8888 + 0,0020 = 20,8908