Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [2]

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [2]

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.

 


9,3333 + 0,6666 = 9,9999