Terug

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [1]

Kommagetallen tot vier decimalen bij elkaar optellen [1]

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.

 


4,3305 + 5,3300 = 9,6605