Terug

Kommagetallen tot twee decimalen optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot twee decimalen optellen (met overschrijding)

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.

 

6,78 + 0,24 = 7,02