Terug

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [2]

Kommagetallen tot twee decimalen optellen [2]

 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.

 

3,14 + 0,5 = 3,64