Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen (met overschrijding)

Kommagetallen tot drie decimalen optellen (met overschrijding)

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


1,558 + 6,313 = 7,871