Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [2]

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [2]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


5,652 + 2,231 = 7,883