Terug

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [1]

Kommagetallen tot drie decimalen optellen [1]

 

Schrijf het antwoord in drie decimalen.


8,080 + 1,210 = 9,290