Terug

Kommagetallen tot vier decimalen aftrekken (met overschrijding)

Kommagetallen tot vier decimalen aftrekken (met overschrijding)

 

Schrijf je antwoord in vier decimalen.5,8902 - 4,6702 = 1,2200