Terug

Schrijf het bedrag op met kommagetallen

Schrijf het bedrag op met kommagetallen

 

Schrijf het volgende bedrag op de juiste manier in cijfers uit.
Denk aan de punten en/of komma's.


vijftienhonderdvierendertig euro en zesentachtig cent

1534,86