Terug

Schrijf het bedrag op met bedragen tot tienduizendtallen

Schrijf het bedrag op met bedragen tot tienduizendtallen

 

Schrijf het volgende bedrag op de juiste manier in cijfers uit.
Denk aan de punten en/of komma's.


tienduizend driehonderd euro

10300 ,-