Terug

Schrijf het bedrag op met bedragen tot honderdduizendtallen

Schrijf het bedrag op met bedragen tot honderdduizendtallen

 

Schrijf het volgende bedrag op de juiste manier in cijfers uit.
Denk aan de punten en/of komma's.


zeshonderddertigduizend euro

630000 ,-