Terug

Schrijf het bedrag op met bedragen tot duizendtallen

Schrijf het bedrag op met bedragen tot duizendtallen

 

Schrijf het volgende bedrag op de juiste manier in cijfers uit.
Denk aan de punten en/of komma's.


vijfduizend driehonderd euro

5300 ,-