Terug
 

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

 
 
1.000
256,26
743,74
415,67 584,33
780,72
219,28