Terug
 

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (2 decimalen achter de komma)

 
 
1.000
130,03 869,97
904,53
95,47
62,37 937,63