Terug
 

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
 
1.000
808,8 191,2
622,4 377,6
33,7 966,3