Terug
 

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
 
1.000
164,8
835,2
543,4
456,6
100,9 899,1