Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
1.000
930,4 69,6
469,3 530,7
409,2 590,8