Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
1.000
757,3 242,7
584,2
415,8
956,4
43,6