Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
1.000
775,8 224,2
92,4 907,6
86,2 913,8