Terug

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 1.000 (1 decimaal achter de komma)

 
1.000
341,5
658,5
472,8 527,2
125,4 874,6