Terug
 

Vul de kommagetallen aan tm 100 (2 decimalen achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 100 (2 decimalen achter de komma)

 
 
100
10,98
89,02
33,36 66,64
95,75
4,25