Terug

Vul de kommagetallen aan tm 100 (1 decimaal achter de komma)

Vul de kommagetallen aan tm 100 (1 decimaal achter de komma)

 
100
3,9
96,1
17,2 82,8
10,6 89,4