Rekenen

Het kind begrijpt dat het bij bevolkingsdichtheid gaat om 'aantal inwoners per vierkante kilometer' en kan bevolkingsdichtheden berekenen en vergelijken.Toets dit doel