Terug
 

Kommagetallen vermenigvuldigen [2]

Kommagetallen vermenigvuldigen [2]

 
 

Schrijf het antwoord in twee decimalen.


 

8,80 x 4,2 = 36,96