Terug

Kommagetallen delen [2]

Kommagetallen delen [2]

 6,06 : 1,2 = 5,05