Terug
 

Kommagetallen delen [1]

Kommagetallen delen [1]

 
 1,075 : 5 = 0,215