Terug

Kommagetallen delen [1]

Kommagetallen delen [1]

 1,075 : 5 = 0,215